- 5600

Kolaps brány postavené Prastarými.

- 4920

První invaze Chaosu.

- 4499

Elf Aenarion prochází skrze posvátný plamen a poté brání Asuryanovu svatyni na Ulthuanu proti Morkarově hordě Chaosu. Aenarion se stává prvním Elfím Fénixovým králem

- 4498

Aenarion přijíždí do Caledoru a je rozpoznán Caledorem Krotitelem Draků jako Asuryanův vyvolenec. Velký drak Indraugnir se stává Aenarionovým ořem. Let k Vaulově kovadlině, kde je vykováno Aenarionovo dračí brnění spolu s mnoha dalšími zbraněmi, které se později stanou vzácným dědictvím vznešených elfích rodin. V současné době fakticky přísluší na Ulthuanu titul knížete každému, kdo je držitelem jedné z těchto prastarých zbraní.

- 4497

Začíná obrat ve válce proti Chaosu, když Elfí Dračí jezdci sestupují z Caledoru a zapojují se do boje proti nepříteli.

- 4479

Síly Chaosu jsou na čas zahnány pryč a v Ulthuanu zavládá křehký mír. Aenarion si bere Everqueen Astariellu za ženu a mají spolu dvě děti, Yvraine a Moreliona.

- 4470

Síly Chaosu opět útočí na Avelorn. Everqueen je zabita a její děti jsou pokládány za ztracené. Ve skutečnosti jsou ale v péči Treemana Oakhearta. Zahlcen zármutkem, odlétá Aenarion na Mlžný ostrov a bere si Khainův meč. Ozbrojen touto strašlivou zbraní stává se nepřemožitelným.

- 4461

Aenarion, první z High Elfských Fénixových králů osvobozuje čarodějku Morathi ze skupiny Slaaneshových válečníků a usídlují se spolu v Nagarythu.

- 4460

Caledor Krotitel Draků odhaluje, že jediným možným způsobem jak zastavit Chaos je vysát magické proudy pryč ze světa. Začíná opravovat a rozšiřovat starobylou síť stojících kamenů, které jsou na Ulthuan od počátku věků.

- 4458

Morathi porodí Aenarionovi dítě, Malekitha, budoucího vládce Naggarothu.

- 4421

Bitva o Ostrov Smrti. V této ohromné bitvě vytváří Caledor magický Vortex. Aenarion je smrtelně raněn a z posledních sil odlétá na Mlžný ostrov a vrací Khainův meč zpět na oltář. Aenarionovo tělo není nikdy nalezeno.

- 4419

Malekith je přeskočen při volbě nového Fénixového krále a místo něj je korunován Bel-Shanaar. To je znamením konce války s Chaosem na Ulthuanu a začátkem dlouhého období přestavby, která pozvedá Tiranoc nad ostatní elfí království.

- 4164

Založení prvních elfích kolonií na východním pobřeží Nového Světa. Malekith poráží Orckého warlorda Gritoka Redfanga a zachraňuje město Athel Toralien.

- 4119

Elfové přistávají ve Starém Světě. Malekith se spřáteluje s trpasličím králem Snorri Bělovousem a společně začínají armády trpaslíků a elfů vyhánět Chaos ze země. Jak kolonie prosperují, začíná se na Ulthuan vracet bohatství.

- 3419

Kult Rozkoše se začíná pomalu rozšiřovat po Nagarythu a dále na celý Ulthuan.

- 2839

Bel Shanaar osobně navštěvuje nově založené trpasličí město Karaz-a-Karak a podepisuje závazek věčného přátelství mezi trpaslíky a elfy. Malekith zůstává ve městě jako velvyslanec a udržuje přátelské vztahy s trpasličími králi.

- 2789

Malekith začíná své velké putování po světě, kde pátrá po magických předmětech starých časů.

- 2775

V severních pustinách nachází Malekith v ruinách prastarého města Vorshgar „Circlet of Iron - Železnou čelenku“.

- 2774

Malekith se vrací na Ulthuan a obžalovává svoji vlastní matku jako služebnici bohů Chaosu a zrádkyni Elfího národa. Kult Rozkoše je odhalen jako tajný spolek služebníků boha Slaaneshe.

- 2751

Masakr v Asuryanově svatyni. Bel-Shanaar umírá. Malekith je spálen posvátným plamenem a hrozivě zohaven. Později téhož roku se jeho vrazi pokusí zabít budoucího Fénixového krále Caledora I., který je však zachráněn skupinou Chracianských lovců, prapředků Bílých Lvů. Na Ulthuanu vypuká občanská válka.

- 2748

Korunovace Caledora I. na Fénixového krále. Malekith prchá do Nagarythu. Občanská válka se šíří celým Ulthuanem. Bratr se obrací proti bratru, když stoupenci Kultu Rozkoše provokují násilnosti ve všech městech a vesnicích.

- 2739

Odpadlá čarodějná knížata opouštějí Sapheryi a připojují se k Malekithovi. Hotek, kacířský Vaulův kněz, krade posvátné kladivo z Vaulovy kovadliny a spěchá do Nagarythu.

- 2736

Malekith se uzavírá do svého věčného temného brnění a je prohlášen Witch Kingem – Čarodějným králem. Intenzita války stoupá.

- 2724

Caledor poráží Witch Kinga v bitvě u Maledoru. Witch King prchá a rozhoduje se uskutečnit svůj mistrovský plán.

- 2723

„Rozdělení“. Jako důsledek Malekithova zásahu do samotného Chaosu je velká část severního Ulthuanu potopena. Zrádní čarodějové vyzdvihují obávané Černé Archy a odplouvají na chladný sever, kde zakládají království Temných Elfů - Naggaroth. High Elfové nemají dost sil na to, aby své temné protivníky zničili. Tiranoc je ztracen pod vlnami a katastrofické uvolnění obrovské energie poničilo zemi. Elfové začínají s obnovou zničených území. Je ztracen kontakt s koloniemi ve Starém Světě.

- 2630

Dark Elfská expedice se vrací na Ulthuan a vojenské akce jsou obnoveny. Caledor reorganizuje High Elfskou armádu k obraně a začíná se stavbou obraných pevností v severních průsmycích.

- 2500

Vzestup Nehekhary, první opravdové lidské civilizace. Po své smrti jsou vládci, zvaní Priest Kingové, mumifikováni a pohřbeni ve velkých pyramidách. Skupiny takovýchto hrobek a pyramid jsou nazývány nekropolemi.

- 2599

Griffonní brána, nedobitná pevnost, je dokončena na Ulthuanu. Je to první ze série masivních pevností, které mají hlídat přístup do Vnitřních zemí. Válka zuřivě pokračuje, jak se Dark Elfové snaží získat přístup k Vnitřním zemím a dobýt posvátné svatyně. High Elfové odolávají.

- 2425

Elfí dračí loď Indraugnir vyzbrojena magicky vykovaným Hvězdným klínem potápí „Palác Slastného Zapomnění“ poblíž Mlžného ostrova. Toto je vůbec poprvé, kdy byla potopena jedna z Černých Arch a začíná tak nadvláda High Elfského námořnictva nad jejich temnými příbuznými.

- 2343

Dark Elfové začínají s průzkumem jeskyní pod Hag Graefem. První expedice vchází do jeskyní a již nikdy se nevrací. Následující expedice nacházejí početné jeskyně a tunely které zasahují hluboko pod Black Spine Mountains. Tento nový svět je nazván Underworld - Podsvětí. Průzkumníci rovněž přivádí z podzemí první Cold Oney.

- 2319

Dark Elfí rytíři na Cold Onech jsou poprvé použiti v boji. Ačkoliv jsou velmi úspěšní, jejich počet je příliš malý na to, aby měli výrazný vliv na probíhající válku.

- 2219

High Elfům se konečně podaří vyhnat poslední Dark Elfy ze severního Ulthuanu a začínají čistit severní moře od Dark Elfských lodí.

- 2217

Caledor nařizuje první z neslavných výprav na Mlžný ostrov

- 2200

High Elfové dobývají Mlžný ostrov. Caledor si nebere Khainův meč, přestože by mu dal sílu k poražení Witch Kinga. Při návratu domů je jeho vlajková loď Indraugnir oddělena velkou bouří od zbytku flotily. S roztrhanými plachtami je loď zanesena k pobřeží Naggarothu, kde je přepadena Dark Elfskými nájezdníky. Než by se nechal zajmout, vrhá se Caledor raději do moře.

- 2198

Caledor II je korunován Fénixovým králem

- 2197

Na Ulthuanu zavládá nelehký mír. Přeživší obyvatelé Tiranocu a toho, co kdysi bylo Nagarythem, začínají s obnovou své země. Zbylí elfové z Nagarythu, jež se stal známý jako Shadowlands - Stínové Země, přechází na kočovný, nomádský způsob života a zbavují se vymožeností civilizace.

- 2188

Je obnoven kontakt High Elfů s trpaslíky. Obchod se začíná znovu rozvíjet.

- 2005

Začínají Dark Elfské přepady Trpasličích obchodních karavan. Nájezdy jsou částí prohnaného plánu, který nakonec vrhne Trpaslíky proti High Elfům a výsledkem bude dlouhá a strašlivá válka.

- 2000

Narození Nagashe.

Trpasličí protesty jsou Caledorem II ignorovány. Do vztahů mezi oběma rasami začíná vstupovat rostoucí roztrpčenost.

Starobylé město Kavzar, později známé jako Skavenblight je poprvé osídleno lidmi. Rychle se rozrůstá a stává se nejlidnatějším lidským městem ve Starém Světě.

- 1997

Začíná „Válka Vousů“ mezi High Elfy a Trpaslíky. Ta je prokládána mnoha obdobími míru, v nichž se obě strany prohlašují za vítěze. Elfí kolonie ve Starém Světě nesou tíhu války a obě impéria jsou konfliktem vyčerpána a oslabena. Tor Alesi (nyní Bretonský přístav L’Anguille) je mnohokrát oblehnuto. Trpaslíci ze zášti k Elfům schválně kácejí řadu panenských lesů. Elfové stráží Lorenský les.

- 1974

Caledor II, před návratem na Ulthuan, kde začíná lovecká sezóna, osobně zabíjí Snorri Půlrukého, syna krále Gotreka.

- 1968

Morgrim, Snorriho bratranec, zabíjí Caledorova bratra Imladrika.

- 1599

Caradryel je korunován Fénixovým králem. Černé archy „Pevnost Zatracení“ a „Nefritový Palác Bolesti“ jsou vytaženy na mělčinu, aby se staly základem pevnosti Anlec ve Stínových zemích. To zajistí Dark Elfům základnu, ze které mohou podnikat masivní nájezdy na Ulthuan.

- 1589

Caradryel nařizuje návrat všech elfích armád ze Starého Světa, aby mohl čelit nové hrozbě. Elfí kolonie ve Starém Světě vidí odvolání armád jako zradu. Caradryel jim sděluje, že pokud chtějí ochranu Elfských armád, pak by se měli také vrátit na Ulthuan. Řada elfích kolonistů neochotně opouští Starý Svět, ale ostatní se rozhodují zůstat. Demoralizováni po dlouhé válce s trpaslíky, nejsou však High Elfové na Ulthuanu schopni postavit se útočícím elfům z Naggarothu. Ulthuanem se opět šíří válka a Dark Elfové upevňují své pozice v severních zemích.

- 1501

Poslední High Elfí armáda odjíždí ze Starého Světa, zanechávajíc zde několik málo kolonistů, kteří odmítají odejít. Ti jsou tvořeni hlavně obyvateli lesa Athel Loren, k nimž se připojují i ostatní zbylí elfové z pobřežních kolonií a vyhlašují svoji nezávislost na Fénixovém trůnu. Od těchto časů kráčejí jinou cestou než jejich rod za mořem a stávají se Wood Elfy.

- 1497

Caradryel představuje nový systém rotujících jednotek do pevnostních bran tak, aby byly posádky vždy v plné síle. Občasné boje se znovu přelévají přes Ulthuan, jak Dark Elfové upevňují své pozice v severních zemích.

- 997

Fénixový král Caradryel umírá klidně přirozenou smrtí. Jeho nástupcem je zvolen Tethlis později zvaný Zabiják.

- 993

První draci začínají svůj dlouhý spánek.

- 991

Začíná formální vojenský výcvik elfích jednotek.

- 986

Tethlis Zabiják, šestý Fénixový král, zahajuje „Čistku“, velké tažení na sever, které má vyvrcholit zabitím každého Dark Elfa na Ulthuanu.

- 946

Dark Elfská protiofenzíva dosahuje Griffonní brány, kde je však chycena do předem připravené pasti.

- 922

Bitva o Šedý Kaňon. Velká armáda Dark Elfů je High Elfy přepadena ze zálohy a zničena ve svém tábořišti ve skrytém údolí Stínových zemí.

- 732

V posledním pokusu zvrátit válku o Ulthuan začíná Witch King zoufalou zimní ofenzívu přes Stínové země. Chráněna kouzly proti zimě, jeho armáda rychle postupuje. Obsadí několik Elfských pevností a uvrhnou zemi do nejhorších bojů jaké kdy mezi Elfy proběhly vrcholíc neslavně proslulým obléháním Tor Lehanu. Po této bitvě nebyli na obou stranách žádní přeživší

696

Dark Elfská pevnost Anlec je zničena. Dokonce i její stavební kameny jsou rozdrceny a zničeny.

- 693

Velká Elfí armáda vyplouvá směrem na Mlžný ostrov a Naggaroth. Na Mlžném ostrově je svedena Bitva Vln. Tethlis umírá za záhadných okolností a velká armáda se vrací zpět.

- 690

Bel Korhadris je zvolen sedmým Fénixovým králem.

- 679

Na Ulthuanu jsou položeny základy Bílé Věže v Hoethu a začíná nejdelší období stálého míru v elfí historii.

- 290

První Loremastři z Ulthuanu se shromažďují okolo nedokončené věže. Uvnitř jejích hradeb vyrůstá celé město mágů a učenců.

- 87

Dark Elfské Černé Archy začínají s nájezdy na pobřeží východních zemí.

497

Bílá věž na Ulthuanu je dokončena. Je založen Řád Mistrů Meče.

498

Fénixový král Bel Korhadris umírá, jeho nástupcem je Aethis, osmý Fénixový král.

605

Je dokončena velká socha před Griffonní bránou. Její strašlivý vzhled vnáší paniku do srdcí všech High Elfích nepřátel a je rovněž pomníkem nespočtu elfů, kteří zahynuly při obraně brány.

698

Vyslanci Fénixového krále přijíždějí do Cathay. Vrací se obtěžkáni hedvábím, nefrity a kořením. Začíná se rozvíjet obchod mezi východem a západem.

1119

Aethis, osmý Fénixový král je zavražděn svým vlastním kancléřem, tajným vyznavačem Slaaneshe.

1121

Novým Fénixovým králem je zvolen Morvael.

1122

High Elfská trestná výprava na Naggaroth je zmasakrována Dark Elfy za pomoci hordy zdrogovaných otroků válečníků.

2051

Finubar se vrací do Lothernu a přemlouvá Bel-Hathora, aby zrušil nařízení o vstupu na Ulthuan. Obchod se začíná rozvíjet jako nikdy předtím

2132 až 2145

Manfred von Carstein, poslední a nejúskočnější z Upířích hrabat začíná nenadálý útok na Impérium, které je zrovna v zajetí občanské války. Je téměř úspěšný v dobytí Altdorfu, ale nakonec je nucen ustoupit zpět do Sylvanie spojenými armádami Impéria, Trpaslíků a High Elfů. Rozhodnuty skoncovat z hrozbou Upířích hrabat jednou provždy, sjednocují se jednotlivé části Impéria a s pomocí Trpasličích a High Elfských spojenců čistí temné pevnosti v Sylvánii. Manfred je nakonec zahnán do úzkých u Hel Fennu, kde je poražen a jeho nemrtvá armáda zničena.

2162

Bel Hathor umírá a novým Fénixovým králem se stává Finubar.

2250

Vpády a nájezdy tlup Chaosu jsou stále častější.

2301

Velká válka proti Cha

Jaka je nejsilnější arma ve warhammeru?

Wood elves (721 | 9%)
High elves (712 | 8%)
Ogre kingdoms (712 | 8%)
Empire (697 | 8%)
Dwarfs (750 | 9%)
Tomb kings (787 | 9%)
Dark elven (707 | 8%)
Orc and Goblins (706 | 8%)
Bretonnia (758 | 9%)
Chaos (699 | 8%)
Skaven (713 | 8%)
Vampire (688 | 8%)

Za co byste hráli ve warhammeru?

Empire (742 | 8%)
Dwarfs (854 | 10%)
High elves (754 | 8%)
Ogre kingdoms (706 | 8%)
Wood elves (749 | 8%)
Tomb kings (722 | 8%)
Dark elven (761 | 8%)
Bretonnia (757 | 8%)
Orc and Goblins (759 | 8%)
Skaven (780 | 9%)
Vampire (713 | 8%)
Chaos (776 | 9%)

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1208 | 36%)
Ne (1048 | 31%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one