Dwarf
Na východě Říše se nacházejí Hory konce světa. Tady, mezi tak zvanými civilizovanými zeměmi velkých můžu a zpustošenými kraji Temných zemí, leží dědičné državy nejstaršího národu světa Warhammeru – trpaslíků. Trpaslíci jsou nejhouževnatější rasa ve světě Warhammeru. Jejich územní v horách je pod neustálým nátlakem orků, goblinů a skavenů, takže se mnohdy musí vracet ze svých výprav, aby bránili své domovy a poklady.

Jak je již dobrým zvykem národů žijících v horách, i trpaslíci dokonale ovládají umění zpracování kovu a práci s ohněm. A i to je důvod, proč je jejich armáda plná kanónů, pušek a plamenometů. Jejich malá, ale houževnatá postava, zpravidla oděná do pevného brnění, je sice zpomaluje v pohybu, zato jim neubírá na přesnosti střelby a účinnosti dělostřeleckých jednotek. Jako jediná armáda Warhammeru totiž používají ruční palebné zbraně – a to může některým jedincům pořádně pocuchat taktiku…

Trpaslíci

Bylo to dříve než lidé přišli na starý svět, dříve než do něj síly Chaosu strčily své nenechavé pracky, dříve než jej Skaveni provrtali skrz na skrz páchnoucími chodbami. Bylo to v dobách kdy Goblini byli jen nepočetná banda usmrkanců o které skoro nikdo nevěděl, v dobách kdy elfové ještě pobíhaly po lesích oděni v bederních rouškách. V těch dobách stálo v horách páteře světa impérium jehož moc neměla sobě rovného. Impérium, které vládlo celému dalekému okolí. Co okolí, celému světu. A dnes?Dnes se toto impérium rozpadlo v trosky, jeho sláva vybledla a jeho moc je jen zlomkem síly ztracené ve staletích.

Neustávající války a katastrofy cloumající horami jej zničili. Je to smutný příběh. Ale je to příběh, který ještě nedospěl svého konce. Přes všechny útrapy, porážky a zrady, která na svých bedrech musela snést minulá pokolení, tato říše přežila. Přežila pro své syny a dcery aby mohli snít svůj velký sen o znovu vybudování toho co jejich dědové, pradědové, prapradědové a další ztratili. Těmi syny a dcerami jsou trpaslíci, stejně jako jejich předkové. Malí, zavalití, bojechtiví a hlavně vykovaní v ohni válek. Nekonečná staletí utrpení, která musel tento hrdý národ snést jej učinila morálně silnějšími, připravenými bojovat do poslední kapky krve, do posledního muže. Bojují pro pomstu, protože každé příkoří, které jim kdy bylo učiněno musí být vykoupeno krví. A stránky knihy záští se plní stále dál. . . .

Historie

Ano historie byla pro trpaslíky mimořádně krutá. Jejich dnešní říše je jen stínem obrovské moci, kterou měl tento národ v minulosti. Důvodem onoho oslabení je nehorázná dávka smůly a fakt, že se proti němu snad všichni spikli.

Všechno to začalo v dobách tak dávných, že je nezaznamenávají ani kroniky Říše. Důvod je prostý. Žádný Empire ještě totiž ani neexistoval. Lidí bylo tak málo, a kdoví jestli vůbec nějací, že pro význam tehdejšího světa byli naprosto zanedbatelní. Starému světu vládli trpaslíci společně s Elfy. Vzájemné obchody přinášely zisk a užitek oběma a jejich síla rostla. Byli to zlaté časy. A to doslova. Jenže doba míru a prosperity neměla trvat věčně. Trpasličí zlatý věk se blížil ke konci. Nejdřív, ale ještě stihly tyto dvě rasy společnými silami odvrátit momentální hrozbu chaosu, který se probudil z letargie rozhodnut proměnit starý svět ve své nové životní teritorium. Což není nikterak hezká představa. Ani tento úspěch však už nemohl zastavit pomalu vznikající vzájemnou averzi. Od války zbýval jen kousek. Všechno to pak začalo, když, po sérii vzájemných provokací, jednoho dne Elfové oholili vous trpasličímu velvyslanci. To bylo na trpaslíky příliš. Sáhnout na jejich největší chloubu, symbol celé rasy, si dovolí málokdo. Takové výtržníky je třeba sprovodit ze světa. Byť by to měli být elfové. Nebo, že by, tím spíš? Skončil mír a starý svět pohltily plameny války. Mohutné armády křižovali kontinent a země rudla krví. Města byla dobývána, králové a vojevůdci se střídaly, svět poznal nové hrdiny. To byla válka jíž trpaslíci říkají válka odplaty. Byla to válka trvající déle jak 400 let a na jejím konci se právě trpaslíci radovali z vítězství. Ale draze zaplaceného. Elfové opustili starý svět a odpluli zpět na svůj ostrov Ulthuan. Starý svět měl od nynějška jediného vládce. Ale trpaslíci se ze svého vítězství neradovali dlouho. Bylo to v dobách, kdy lidé začali budovat své první říše a s nadšením obchodovali s trpaslíky, obdivujíce dovednosti kovářů, runotepců a kameníků tohoto národa. A také množství zlata a drahého kamení jež se nacházelo ve zdánlivě bezedných pokladnicích ukrytých v majestátních horských sídlech. Lidé byli jako děti, které nic neumí a toužebně si přejí se něco naučit. A trpaslíci je rádi učili. Jako otcové. Byli to krásné časy, ale krátké.

Úpadek začaly pohromy, které otřásly Starým světem. Zemětřesení strhávali kamení a bortili mistrovsky vytvořené chodby trpasličích sídel v nitrech hor. Padaly stropy, místnosti zavalovalo kamení. Mnoho cest mezi podzemními městy bylo narušeno a města samotná poničena. Sopky začaly znovu vyvrhovat žhavou lávu a ta natékala do probořených chodeb a rozšiřovala dílo zkázy. To všechno však byl pouze začátek.

Potom totiž přišly Orkové, Goblini a Skaveni. Jako nekonečný příboj živé masy se nahrnuli do nyní narušených měst. Vylezly z jeskyní o kterých ani trpaslíci neměli tušení a které nyní, následkem zemětřesení a sopečné činnosti, ústili přímo do jejich sídel. Vousatí válečníci bojovali statečně svůj boj o záchranu říše, ale přesila nepřátel přicházející z nečekaného směru byla obrovská. Spousta měst padlo. Trpasličí impérium krvácelo z mnoha ran a zmítalo se ve smrtelné křeči. Jeho lidé byli jako šelmy zahnané do kouta. Bojovali statečně a ti kdo se těchto bojů účastnili se staly legendou. Ale statečnost, odhodlání, zuřivost a schopnosti nestačí tam, kde na opačné straně stojí několikanásobná přesila. Město padalo jedno po druhém, hrobky králů byli znesvěceny, pokladnice vydrancovány, mnoho vědomostí ztraceno. Říše byla pod neustávajícím útokem snad 1000 let, možná déle. Stála na okraji propasti, na pokraji vyhynutí, ale přežila.

Ztráty z války, která stále trvá, byli ukrutné. Celé impérium v troskách, ale trpaslíci přežili nejhorší. Nyní doufají, že se jim podaří vystavět na zbytcích staré říše novou. Větší a mocnější než ta předešlá. Příkoří, které za ta staletí protrpěli však nikdy nezapomenou. Stalo se jim hnací silou do nového, snad lepšího, věku. Přes všechno špatné toho zbylo stále dost. Pravda, mnoho vědomostí bylo ve válce ztraceno, ale i přesto jsou trpaslíci spolu s Empirem nejvyspělejšími národy starého světa. I spousta měst zůstala na svých místech a některá nová byla v relativně nedávné době vystavena. Ztráty na životech byli v průběhu uplynulých staletí monumentální, ale i tak je trpaslíků stále dost za což vděčí jak tomu, že byli na světě mnohem dřív než ostatní, tak své dlouhověkosti. Rodí se jich sice relativně málo, ale přesto jsou jejich počty srovnatelné s počty obyvatel lidských království.

Trpaslíci tedy přežili nejhorší a teď jsou ve svých městech připraveni do bitev a čekají až se velení jejich oddílů chopí schopný generál a dovede je k vítězstvím a k pomstě. Nu a tím generálem můžete být právě vy.

Pravidla

A jaký, že tedy je trpaslík jako voják?Tak tedy:Trpaslík je oproti ostatním rasám pomalý a neohrabaný, neschopný jezdit na čemkoliv a ovládat magii. Na druhou stranu je zručný v zacházení se zbraněmi, oproti lidem odolnější a mnohem odvážnější a ukázněnější. V neposlední řadě pak přirozeně odolný vůči magii a schopný konstruovat a používat válečné stroje jako kanóny, ale i další.

Z výše napsaného vyplývá, že páteří trpasličí armády je těžká pěchota okořeněná o nejrůznější stroje zkázy. No a jelikož je momentálně aktuální 6 edice pravidel budeme si povídat právě o ní. Respektive tedy o trpasličím armybooku pro ni.

Hned po prvním prolistování trpasličího armybooku bude každému, kdo hrál již 5 edici a ví, že v edici 6 došlo ke zlevnění jednotek a tudíž ho jejich ceny tolik nepřekvapí, jasné několik věcí.

1) Zvýšil se počet druhů regimentů. A to je jistě dobře i když je nový oddíl pouze jeden. K podrobnějšímu popisu se dostanu později.

2) Zvětšil se rozdíl mezi nimi. A to je ještě lepší. Všichni, kdo hráli za trpaslíky 4 a 5 edici si jistě pamatují jak mizerně na tom zrovna v tomhle směru byli. Přece jenom víceméně 3 druhy oddílů, lišících se jen ve vybavení a maskovaných jako 8, působily trochu trapně. (Jen tak pro zajímavost vyjmenuji. Oddíl první, třída warrior. Variace-warrior, thunderer, crossbowmen, miner. Oddíl druhý, třída elita. Variace-longbeard, hammerer, iron breaker. Oddíl třetí, třída troll slayer. Variace-žádná. No nic. To jen tak, mimochodem. )

3) Všem trpaslíkům přibyla jedna nová schopnost. A sice schopnost pochodovat (marchovat) i když je nepřátelská jednotka blíž než 8 palců. I tohle je samozřejmě dobrá zpráva.

4) V celém armybooku jsou jen dva speciální charaktery. To je ovšem teď společný rys všech nových armybooků, takže není proč zoufat. Jsou sice jenom dva, ale zato, opět stejně jako u ostatních, se už dají použít v bitvě i bez souhlasu protivníka. Prostě tam jednoho z nich šoupnete ať chce nebo nechce. Jinak je celá kniha zpracovaná velice hezky a stylově. Celkově působí lepším dojmem než ta minulá. Teď už se, ale podíváme na to jak vypadají jednotlivé jednotky, charaktery a stroje trochu podrobněji.

Charaktery

Lords

LORD: Trpasličí generál se drží standartu 6 edice ve snižování síly charakterů a tak jako u ostatních se to i na něm podepsalo především v iniciativě (I) a střelbě (BS) , což ho příliš netrápí a také v omezení bodové hodnoty použitelné na nákup magických předmětů, což ho trápí mnohem víc. Ba co víc pěkně ho to se*e. I přesto, že na ně má víc bodů než generálové ostatních armád. Konkrétně 125. Tentokrát už trpasličí šéf nemůže jezdit ani na trůnu, takže, jelikož se i nadále drží tradice nesedat na nic živého, stává se z něj 100% pěší oddíl.

RUNELORD: Strýček runotepec nám tentokrát do armády přináší kostku navíc na dispelování. Schopnost nést magické předměty až za 150 bodů a osedlat si kovadlinu. Ta už se nemůže nyní hýbat a je jen součástí terénu. Nicméně přináší další podporu k dispelování a navíc umožňuje sesílat 4 různá kouzla. Ale za tu cenu. . . . Ani sám Runelord už není ten zabiják jako dřív. Nyní je dokonce slabší na boj než generál a dražší na body. Volba pro ty co chtějí své soupeře překouzlit. Tedy pokud si ho vezmete i s kovadlinou.

DEAMON SLAYER: Zabiják démonů se drží tradice a dá se od něj čekat to samé co kdykoliv předtím. Tedy žádná zbroj, magická jenom zbraň a nikdy ho neuvidíte utíkat. Tentokrát z něj však může být generál celé armády a může se pohybovat i samostatně. Statistikami je stejný jako generál, jenom má o jedna vyšší I, magickou zbraň může mít jen za 100 bodů a sám stojí o 5 bodů míň.

Heroes

THANE: Jedná se o klasického hrdinu opět se sníženým BS a I. Tentokrát dokonce i s Leadership (Ld) a odolností (T) oproti 5 edici. Může být vybaven magickými předměty za 50 bodů. Z jednoho Thána je možno při připlacení 25 bodů udělat Battle standard bearera. Ten může nést místo magických předmětů standartu libovolné ceny. Což u trpaslíků, díky runám, může být teoreticky i nějakých 250 bodů. Takový nosič ovšem nemívá dlouhou životnost.

RUNESMITH: Taková nižší forma Runelorda. I on přidává jednu kostku k dispelu, ale na rozdíl od svého nadřízeného si za kovadlinu stoupnout nemůže. Je o něco slabší a dražší než thán a může mít předměty až do 75 bodů. Právě díky oné kostce k dispelu a několika magickým runám, které jsou jen pro něj a samozřejmě pro runelorda, by neměl chybět v žádné armádě, která to s obranou proti magii myslí vážně. Runelord je oproti němu dost drahý a navíc by vám zasednul post generála takže se mi jeví výhodnější používat jeho slabší formu.

ENGINEER: Podle mě hrdina k ničemu. Je skoro stejně drahý jako runesmith, magické předměty má do 50 bodů a je to pěkný chcípák na boj. Do něj se taky moc hrnout nemá. Jeho síla by asi měla spočívat v ovládání strojů, ale schopnosti, které takovému stroji dodá jsou vzhledem k jeho ceně dost mizerné. U kanónu a katapultu umožňuje mít dva odhady vzdálenosti. Jeden za osádku druhý za něj. U šípometu pak nový hod na zásah v případě neúspěchu. Ono je, ale lepší vzít si místo něho ten šípomet ještě jeden. Pořád to vyjde levněji. Poslední jeho schopností je nahradit mrtvého člena osádky, ale to už je opravdu jen detail.

DRAGON SLAYER: No prostě slabší Deamon slayer. Taky může chodit samostatně, taky nesmí mít zbroj a taky musí všech svých 50 bodů na magické předměty narvat do zbraně.

Regiments

Core units

WARRIORS: Velice solidní oddíl na svou nízkou cenu. Jeho výkonnost umocňuje možnost mít dvouruční zbraně, štíty a těžké zbroje. Žádná kopí se už nekonají, ale nijak to nevadí. Konkrétně třeba s těžkou zbrojí, štítem a jednoruční zbraní dosáhnou v boji tváří v tvář hodu na zbroj 3+.

CROSSBOWMEN: Jedno z největších zklamání pro ty, kteří byli z předchozí edice zvyklý nasazovat brutální střelecký oddíl s dvouručními zbraněmi a tím zaskočit protivníka. Nyní už se totiž žádné dvouruční zbraně v rukou kušníků nenachází. K tomu si přidejte všeobecné zdražení ceny střelných zbraní a začnete se pomalu dívat po jiném oddílu, který by vám zajišťoval střeleckou podporu.

THUNDERERS: Tím oddílem by se mohli stát právě tito chlapíci jejichž úroveň se narozdíl od kušníků hnula směrem k lepšímu. Tak nejenže přišly muškety od minula o svou nepříjemnou vlastnost střelby jednou za dvě kola, ale navíc u trpaslíků se s nimi nyní můžete před střelbou i hýbat. Jejich zdokonalení pak dovršuje bonus +1 k hodu na zásah při střelbě na krátkou vzdálenost. Opět jen u trpaslíků. Ostatní vlastnosti této zbraně zůstaly zachovány. Ovšem je zde i jedna výrazná nevýhoda a tou je cena. Mušketa teď stojí celých 7 bodů, čili stejně jako voják jež ji drží, oproti 5 bodům za kuši.

MINERS: Trpasličí armáda už od nynějška není spoutána nudnou strategií"braň svůj kopec". Generálové mohou s tímto oddílem odhodit pouta, která jim dříve bránila rozvinout svůj um. Konečně dostali zbraň schopnou proniknout protivníkovy do boku nebo do týla. Stejně tak jako dostat se až do protivníkovy startovní zóny. A to nebývalo vždy zvykem. Minéři jsou dle mého mínění výbornou jednotkou vyzbrojenou dvouručními zbraněmi a těžkou zbrojí. Výzbroj však v tomto případě není to hlavní. Tím je schopnost neumístit jednotku na plochu a počínaje druhým kolem neustále se zvyšující šance vyjít ze kteréhokoliv okraje bojiště. S touto jednotkou tak máte šanci objevit se nepříteli za zády, kupříkladu mezi jeho nechráněnými válečnými stroji a konat dílo zkázy. A přitom jsou vzhledem ke své výbavě jen o 2 body dražší než základní válečníci. Bohužel můžete mít ve své armádě tento regiment jenom jeden.

RANGERS: Tito bojovníci jenom potvrzují výše řečené a zvětšené mobilitě trpasličí armády. Se svými schopnostmi pohybovat se bez postihu v lese a vyložit se kdekoliv na mapě mimo startovní plochu a zraky protivníka. Nicméně Bugmanovi hoši postrádají výkonnost minérů. Ani ty dvě jejich schopnosti nejsou nic extra. Jsou drazí a pokud je vybavíte kušemi nebo vrhacími sekerami cena za ně vzroste do závratných mezí. Do takových, že by se tam jistě nikdo dostat nechtěl. S kuší přijdou na 17 bodů, čímž se elegantně stávají nejdražším oddílem celé armády. Nutno podotknout, že toto je právě ona nová jednotka oproti předchozím dvěma edicím. I oni mohou být v armádě jenom jednou, ale není důvod proč byste toho měli litovat.

Special units

HAMMERERS: Oddíly královské gardy se opět řadí mezi ty elitní a jedny z nejlepších v této armádě. Zůstaly prakticky stejní jako minule. Schopní, vybavení dvouručními zbraněmi, drazí jen I se jim snížilo. Nyní jsou navíc posíleni o schopnost mimořádně dobře vzdorovat zlomení v boji tváří v tvář pokud se 12 palců od nich nachází pan generál. Živě si je dokážu představit jako jeden z nejpoužívanějších oddílů v trpasličích armádách. (I když já osobně je nepoužívám, ale to jenom z lásky k long beardům. ) V celé armádě může být jen jeden oddíl.

LONGBEARDS: To jsou oni, dlouhé vousy, veteráni mnoha bitev. Osobně můj nejoblíbenější oddíl. Ne však proto, že by byli tak silní, ale pro mé sympatie k nim. Ostatně s tou silou to taky není k zahození. Minule ještě prakticky úplně na nic oddíl se výrazně změnil k lepšímu. Veteráni se ve zbrojnicích dovybavili dvouručními zbraněmi a zatvrdili se proti panice. I se štítem stojí to co kladivoun, který si ho musí, pokud jej chce, za bod dokoupit. Statistikami jsou si tyto jednotky rovnocenné. Sympaťáci každým coulem.

IRONBREAKERS: Lamželezové jsou strážci zapadlých opuštěných tunelů trpasličích měst. Práce je to extrémně nebezpečná a tak musí i oni zajít do extrémů. V tomto případě se mu říká extrémní pancéřování. Lamželezové nesou zbroj z gromrilu a štít což jim dává v souboji na pěchotu fantastický hod na zbroj 2+. Mimoto se jedná o jednotku s naprosto největším zlevněním bodové hodnoty na model v celé trpasličí armádě. O celých 7 bodů. Hodnotami jsou stejní jako dvě výše jmenované jednotky. Na první pohled vynikající oddíl jenže pouze jednoruční zbraně, které třímá, jeho výkonnost podstatně srážejí. Výborní proti pěchotě, nepříliš nebezpeční proti jízdě. Když už je chcete mít střežte se soubojů s těžkou jízdou jako čert kříže. Všechny tři výše popsané regimenty mohou mít magickou standartu do 50 bodů.

SLAYERS: Klasika. Maniaci jdoucí dobrovolně na smrt aby odčinili zločin, který spáchali. Každý z nich nějaký má a věří, že padne-li v boji dojde vykoupení. Proto příslušníci tohoto oddílu nenosí žádnou zbroj, všichni mají dvě jednoruční zbraně a jakákoliv psychologie včetně šance na zlomení v souboji jde mimo ně. Games workshop se s ní pro ně piplali zbytečně. Uvnitř oddílu může být kromě základních zabijáků trollů, libovolný počet zabijáků obrů, kteří jsou o něco lepší, ale ne o tolik o kolik víc stojí. Celkově tento oddíl oproti minule moc velkého zlevnění bodové ceny na model nedosáhl. Ostře to kontrastuje právě ve srovnání s lamželezy. Těchto sebevrahů můžete mít jen jeden oddíl a navíc v něm může být pouze 30 modelů a to je špatné vzhledem k tomu, že u těchto psychologii ignorujících oddílů není členů nikdy dost.

CANNON: Sympatická věcička, dobrá k likvidaci jiných strojů, charakterů a konec konců i oddílů. Kanón je stejný jako vždy takže každý zkušenější trpasličí vojevůdce ví co od něj čekat.

BOLT THROWER: Oproti předchozím edicím dosáhla tato balista zlepšení. Tím prvním je snížení ceny. Teď už můžete mít dvě a pořád to bude o 10 bodů levnější než kanón. Navíc obě můžete vzít jako jednu speciální jednotku. S tím byste, ale stejně problémy mívat neměli takže této vlastnosti příliš nevyužijete. Druhým zlepšením je zvýšení síly všech balist o 1. Pořád se tak sice jedná o zbraň použitelnou hlavně proti početným regimentům s mnoha řadami, ale teď se vám tyto regimenty budou ničit o to radostněji.

STONE THROWER: Další z tradičních zbraní téhle armády. Katapult vrhající na nepřítele masivní kusy kamene. Může zabít hodně modelů, ale potřebujete na to trochu štěstí. Naopak při troše smůly neudělá za celou bitvu vůbec nic. O nějakém míření se moc mluvit nedá. Prostě je potřeba spoléhat na to, že balvany budou padat tam kam potřebujete.             

Rare units

ORGAN GUN: Tak a tady pozor!!Zatímco dřív byli tyto 5-ti hlavňové varhany za svou cenu ultimátní zbraní. Nyní zdražili téměř na dvojnásobek a jejich výkonnost klesla téměř na polovinu. Neváhal bych použít slova", že varhany jsou tentokrát pěkná hovadina. "Ani se mi nechce věřit, že jsem jejich funkci pochopil správně. Ona se, ale bohužel moc jinak chápat nedá. Abych to trochu vysvětlil, kdybych neviděl jiný armybook patrně bych je jenom nepoužíval tak často a jevili by se mi jako podprůměrné. Jenže já jiný armybook viděl. Konkrétně ten Říše a zde se přímo nabízí srovnání s cenově shodnou zbraní-hellblaster volleygunem. Poradím vám. Radši ani nezkoušejte ty dvě zbraně porovnávat jinak budete mít chuť stránku s varhanami z knížky vytrhnout. (Rozdíl mezi nimi možná rozeberu na jiném místě a tam si vybiji veškerou zlost. A možná neskončím při srovnávání těchhle dvou armád jenom u varhan) Zkráceně "schopnosti" varhan - mizerný dostřel, chabá síla, vysoká cena. BLBOST!      

FLAME CANNON: Vzhledem ke stroji o němž budu psát za chvíli se dá říct, že plamenomet je jedinou normální a použitelnou vzácnou jednotkou této armády. Zbylé dvě se dají zařadit do galerie nesmyslů. No nic budu se věnovat tomuto stroji. Jeho cena je sice vysoká, ale výkonnost ucházející. Nepřátelé se budou třást hrůzou aby jste jim v jeho plameni neupekli celý regiment. Sice se o něco zmenšila velikost plamene, ale účinnost je nadále víc než solidní.

GYROCOPTER: TFUJ, TFUJ, TFUJ! Humus. Naprostý humus a rovnoprávný soupeř varhan v soutěži o nejdebilnější jednotku trpasličí armády. Vrtulník nejenže naprosto debilně vypadá, ale taky stojí tolik co plamenomet přičemž pára, kterou oplývá je se svou silou 3 jen ubohou parodií na plamen výše zmíněného stroje. Jediná použitelnost tohohle krámu by snad spočívala ve hře na 3 kola se vzdáleností startovních zón 60 palců. Pak by uplatnil vrtulník svou velkou rychlost, když by jako jediný dosáhl sil nepřítele. Jinak ruce pryč.

Tak to je z jednotek vše, ale ještě je třeba zmínit se o několika věcech, jako třeba o runách. Tradiční to výbavě trpaslíků. První co vás na runách zklame je to, že od nynějška dáte-li na zbraň runu, ztrácí tato schopnosti této zbraně a stává se klasickým jednoručním pižlátkem. Už žádné dvouruční zbraně schopné útočit vždy první u svých charakterů mít nebudeme. Bude třeba vyzkoušet nové kombinace. Většinou však ani ze svého generála i s nabízenými runami, kdovíjakého zabijáka neuděláte. Troufám si říct, že oproti magickým předmětům jiných národů to není už tak výrazná výhoda jako dřív. Některé runy ubyly, jiné přibyly, některým se změnila cena. Největší změny jsou asi u run na standarty. Už například nejde mít 3 runy dávající +1 k výsledku boje. Teď je možno mít jen jednu tuhle runu. Na druhou stranu kupříkladu přibyla runa umožňující hodit znovu všechny jedničky při hodu na zásah. Přibylo hodně run na talismany pomáhajících dispelovat cizí kouzla. Tyto však většinou mohou mít jen runelordi nebo runesmithové. Změny tedy v runách jsou, ale tou největší je právě nemožnost mít jimi popsanou dvouruční zbraň. Jo a runa, která při zranění automaticky zabíjela už taky není.

Runy jsou teď jedinými magickými předměty v armádě, takže Grimnirovu sekeru nebo zlaté žezlo Norgrimu naši generálové také více třímat nemohou.

Závěr

No a co říct o této armádě na závěr?Jednotky jsou hodně variabilní a zajímavé. Těžká pěchota je kvalitní. Některé válečné stroje taky. Runy jsou o něco slabší než dřív. co, ale výrazně posílilo je magie. Nejenže ukouzlit trpaslíky je velmi těžké, ale ještě to může dopadnout přesně naopak pokud máte kovadlinu. Nekecám. Je to paradox a vůbec by mi nevadilo, kdyby místo toho autoři raději déle přemýšleli nad varhanami nebo gyrocoptérou.

Celkově se dá říct, že půjde asi spíš o armádu slabší. To ovšem po zkušenostech z minulých edicí nemůže nikoho, kdo za trpaslíky hrával, vyvést z míry. Důležité je, že vypadá mnohem zábavněji na hraní a dá se s ní mnohem víc taktizovat.

Teď ještě něco k figurkám. Do nové edice přišli i noví longbeardi a vypadají mnohem lépe než dřív. Zrobustněli a konečně jejich vzhled odpovídá jejich statusu a jejich kvalitám. Nejsou to ti malí záprdci, které jste si vzrůstem mohli pomalu splést s goblinem. To už se teď nemůže stát.

Mnohem důležitější je ovšem krabice, z níž můžete libovolně poskládat po 16 základních válečnících. Buď s jednoruční zbraní nebo dvouruční a se štítem nebo bez. Či 16 kušníků. V krabici je i spousta doplňků, které můžete po přilepení nohou, hlav, rukou a těl na figurku přidat. Jsou to různé mošny, korbely od piva, fajfky a rohy na helmy. To všechno je samozřejmě plastové, ale cena je solidní a obsah také. Rozhodně dobrá koupě pokud ještě armádu nemáte a chcete něčím začít.

Jaka je nejsilnější arma ve warhammeru?

Wood elves (721 | 9%)
High elves (712 | 8%)
Ogre kingdoms (712 | 8%)
Empire (697 | 8%)
Dwarfs (750 | 9%)
Tomb kings (787 | 9%)
Dark elven (707 | 8%)
Orc and Goblins (706 | 8%)
Bretonnia (758 | 9%)
Chaos (699 | 8%)
Skaven (713 | 8%)
Vampire (688 | 8%)

Za co byste hráli ve warhammeru?

Empire (742 | 8%)
Dwarfs (854 | 10%)
High elves (754 | 8%)
Ogre kingdoms (706 | 8%)
Wood elves (749 | 8%)
Tomb kings (722 | 8%)
Dark elven (761 | 8%)
Bretonnia (757 | 8%)
Orc and Goblins (759 | 8%)
Skaven (780 | 9%)
Vampire (713 | 8%)
Chaos (776 | 9%)

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1208 | 36%)
Ne (1048 | 31%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one