Pravidla

M ůj jediný prohřešek bylo, že jsem se před Oslí knajpou porval s nějakým prasečím farmářem.
Potom tucet jeho bratrů zatoužilo po mé krvi.

Udo Verkonnen, žoldnéř

Jako vše i u nás se musí dodržovat nějaká ta pravidla. Ty naše se můžete přečíst tady nebo si je můžete stáhnout do počítače:

Pravidla se budou asi ještě měnit, a je jasné, že tato verze není konečnou platnou verzí. Proto prosím sleduje naše stránky kvůli případným aktualizacím.

Současná platná verze pravidel: Pravidla_v06

Formát RTF: pravidla_v06.rtf

Formát PDF: pravidla_v06.pdf

Foxit Reader

Orcs

Bezpečnost

Nejdůležitější věc na naší Akci je bezpečnost. Vždy na toto pravidlo myslete.

Boj

1. Souboj (Charge)

Za Souboj je považováno střetnutí dvou armád (skupinek). Pokud do téže fronty vstupují nové jednotky je to stále považováno za 1 Souboj.

2. Útěk a Přeskupení (Fallback and Regroup)

Pokud určité jednotky cítí že prohrají nebo jen potřebují načerpat sílu, musí uprchnout do vesnice, kde si sednou/čupnou(odpočinou) a počítají do 20-ti. Poté se mohou znovu vrhnout do boje a počítat si nový Souboj.

3. Zásahové plochy (To hit roll)

Zásahové plochy na naší Akci jsou: trup, paže až po zápěstí a nohy po kolena včetně. Zakázané zásahové plochy jsou: hlava, krk a rozkrok. Je zákaz útočit na zakázané plochy nebo jen předstírat nápřahy na tyto plochy. Úder, který zasáhne platnou a neplatnou zásahovou plochu je platný. Úder, který zasáhne platnou a zakázanou zásahovou plochu je neplatný.

4. Zranění (Strength x toughness roll)

Za platný zásah je považován zbržděný úder, vedený s nápřahem a mířený na zásahovou plochu. Pokud útočník zasáhne, ohlásí zřetelně nahlas kolik dělá zranění (damage), např. "Za tři!". Obránce musí po zásahu oznámit svůj současný počet životů, např. "šest". Obránce oznamuje součet svých životů i pokud jsou tyto životy jen stínové, např: Swordsmen má ještě 8 životů a 2 stínové, oznámí "deset". Útočník na oznámení nečeká a může útočit dál i pokud obránce zatím nenahlásil počet životů.  

5. Zásah x Platný zásah

Dbejte na to aby jste rozlišily zásah, neboli útok, který vedete a můžete minout nebo být vykryti, od platného zásahu, při kterém uberete jakýkoliv počet životů. Je to důležité zejména pro schopnosti jednotek.

6. Stínové životy (Shadow points)

Pokud jednotka obdrží nějaké stínové životy, potom si nejdříve odčítá ty stínové, a potom až své vlastní. Stínové životy po Souboji mizí!

7. Bodání (Piercing hit)

Bodání je zakázáno. Zakázán je třeba i náznak bodání. Jediná výjimka jsou Beast Herd, kteří mají speciální pravidla na kopí.

8. Omráčení a únos (Capture)

Pokud obránci zbývá už jen tolik životů kolik útočník ubírá, může útočník zvolat "omráčení" a udeřit. Pokud je tento omračující útok platný, z omráčeného se stává Zajatec. „př: Ork bojuje s elfím wardancerem a orkovi zbývají 3 životy.  Elf posílen sebevědomím ví, že dá příští ránu za 3 a prohlásí ´omráčení´ , poté udeří, zasáhne a z orka se stává zajatec.“. Omráčení nelze kombinovat se Schopností. Zajatec se musí přiblížit k útočníkovi a stále u něj být. Nesmí nijak zasahovat do dění kolem sebe. Dá si zbraň na ramena a s nikým nekomunikuje. Zajatci musí být hned zdělen důvod, proč byl omráčen. Omráčení je možné pouze pokud je to nutné kvůli nějakému Questu. Zajímání kvůli zábavě je zakázáno. Zajatce musí být doveden do jakékoliv vesnice nejméně do 10min.

9. Smrt (Death)

Pokud někomu klesne počet životů na 0 nebo níže, je Mrtvý. Mrtvý lehá na zem do bezpečné vzdálenosti od jakéhokoliv boje. Jakmile mrtvý ulehne v duchu si počítá do šedesáti (1 min). Pokud není jeho mrtvola nijak používána, po uplynutí tohoto limitu se zvedá a se zbraní za hlavou se odchází do vesnice oživit. Jako mrtvý nikdy nemluví ani nijak nekomunikuje.

10. Bezpečnost boje (Not dirty fighting)

Bojujeme sice s nasazením, ale vždy bezpečně. Údery se vždy budou brzdit. Pokud se souboj přesunuje do špatného terénu, vždy na to hlasitě upozorníme a můžeme požádat o přechod na vhodnější terén. Pokud potřebuje například vysvětlit někomu pravidla, dáme si ruku na hlavu a již nejsme Hráči. Pokud někdo zaútočí na člověka, který vysvětluje pravidla, bude prohlášen za Hlupáka a čeká ho trest. Dále se nesmí jakýkoliv tělesný kontakt s nepřítelem (chyty, páky, atd.). Zakázáno je také jakékoliv šahání na nepřátelské zbraně a to i na neútočné části. Nesmí se jakékoliv útočení štítem, nebo jen takový náznak.

11. Schopnosti (Skills)

Schopnosti na naší akci hrají důležitou roli. Nebojte se, že byste se v tom ztratili jedná se vždy o naprosto jednoduché záležitosti. Před akcí navíc bude "předváděčka" jednotek a složitější schopnosti se vysvětlí. Schopnosti nelze kumulovat. Například pokud je imperiální voják posílen Vírou v Sigmara, nemůže být posílen ještě Zlepšenou zbrojí od Trpaslíků.

Vesnice

1. Území (Townlive)

Za území vesnice je považováno vše, co je uvnitř obrazce z provázků. Vesnice vždy náleží jen jedné ze stran. To je jasně znatelné jaká vlajka je vyvěšena  LIGHT/DARK

2. Daně (Strategic Point)

Každá vesnice má obálky s daněmi. Každá obálka má jasně napsáno, v kolik hodin může být otevřená. Nikdy se nesmí otevřít dříve, než jaký je čas na ní. Pokud je ale ve vesnici obálka, která má čas, který už byl a je stále zavřená, potom může být otevřená. Např:"Je 11:42 a ve vesnici jsou obálky s časy 10:45, 11:15 a 12:00. Mohou být otevřeny obálky s časy 10:45 a 11:15." Otevírat obálky může jen HQ nebo Hrdina. V jedné obálce je JEDEN zlatý.

3. Budovy (Buildings)

V každé vesnici je možno postavit různé budovy. Aby se to mohlo stát musí se splnit několik věcí. Ten kdo chce stavět musí na danou budovu mít Plán, musí se ujistit, že je ve Vesnici volné místo pro stavbu a musí dát vesničanům peníze za stavbu. Stavby stojí 3, 5 a 7 zlatých podle toho o jaký stupeň stavby se jedná. V praxi to bude fungovat tak že se jednotka domluví na stavbě budovy, protože dostaly zajímavý plán za splněný Quest. Proto se domluví, odevzdají určitý počet peněz do příslušné krabice a vyvěsí příslušnou budovu ve vesnici i s kompletním vysvětlením jaké účinky bude mít na zde reinkarnovanou jednotku. Každá vesnice má 5 stavebních slotů. Jedna stavba zabírá jeden slot, pokud u ní není napsáno něco jiného. Každé vylepšení budovy zabírá také jeden slot.

4. Ničení budov (Demolition)

Pokud armáda dobije vesnici, to znamená vyvěsí vlajku své barvy, může začít bořit budovy co zde byly vystavěny. To se provede tak, že 5 lidí + Hrdina se pustí do boření a musí imitovat práci ve vesnici a nic jiného. Pokud dojde k přerušení práce musí se začít znovu. Čas potřebný je napsaný vždy na Budově a to tak, že se bere čas napsaný na nejvyšším vylepšení. Zničená budova se odloží do označené krabice.

5. Léčení (Heal)

Vesnice funguje také na léčení bojovníků. Bojovník se musí posadit ve vesnici a léčí se rychlostí 1 život za 2 minuty. Bojovník si nikdy nemůže vyléčit více životů než je jeho maximální hodnota.

6. Oživení (Respawn)

Ve vesnici se nachází území ohraničené provázkem zvané Hřbitov. Tady se Mrtvoly oživují. Každá Mrtvola, která přijde, se musí podívat na budík a čekat dokud neuplyne jeho doba reinkarnace. Každá jednotka má vlastní dobu, která je napsána v jejich pravidlech. Po uplynutí doby na reinkarnaci musí opustit jednotka Hřbitov, protože se stává znovu živou. Na hřbitov může vstoupit pouze Mrtvola, živé jednotky tam mají vstup zakázán.

7. Obléhání (Siege)

Pokud jsou vybiti všichni obyvatelé Vesnice, může hrdina nebo HQ obrátit cedulku na svoji stranu. Všichni Mrtví, co se zde oživovali, se musí přemístit do jiné Vesnice, kde si odsedí zbytek reinkarnace. Obléhání se vyhlašovat nemusí a dobývat vesnici může jakákoliv jednotka. Otočit ceduli může jen Hrdina nebo HQ. Pokud se tak nestane, je Vesnice stále považována jako by byla vlastněna obránci, to znamená že reinkarnace stále může běžet. Jednotka ve vesnici, v které je vyvěšena její vlajka, si může počítat jako by byla ve 3 Soubojích. To znamená, že má 3x tolik použití schopností za Souboj.

8. Konvertování (Convert)

Pokud se proud Mrtvých nemá již kde oživit, neboli všechny vesnice jsou zabrané druhou stranou. Mohou duše bojovníků Vesnici konvertovat ze záhrobí.  To se dělá tak, že nejméně 5 mrtvých duší vyvěsí svoji vlajku, ale ve Vesnici nesmí být nikdo jiný než mrtvoly. Poté se začnou okamžitě oživovat. Konvertování by bylo vhodné projednat s Našeptávačem.

Úkoly

1. Úkol (Quest)

Každá strana může dostávat úkoly od svých Našeptávačů nebo od CP. Úkoly od Našeptávačů jsou časově omezené a zároveň platí jako časové období pro počet některých schopností (Quest = 1 hodina). Pokaždé vždy "v celou" Našeptávač zkontroluje splnění předešlého úkolu a HQ si musí vybrat nový úkol, kterým Bohové pověří svou armádu. Pokud armáda nestihne daný úkol splnit, nemusí se jímž zabývat a plní nový úkol. Za úkoly dostane armáda odměnu ve formě peněz, nebo nějakého překvapení.

2. Lovení (Trophies)

Některé úkoly vyžadují vlastnit určený počet věcí. Pokud se tak stane "lovec" k úkolu dostane i papírky s popisem věci jakou má lovit. Pokud zabije nebo zajme lovenou jednotku, může jí dát papírek a oběť se mu tam pomocí tužky podepíše (udělá značku). Takto se předmět stává právoplatným. Papírky bez podpisu mrtvoli jsou naprosto bezcenné.

3. Bohové a ti Ostatní (Gods and the Others)

Přes Našeptávače sdělují Bohové své potřeby, touhy ale i rady. Za oddanost a správné plnění jejich úkolů mohou Bohové předávat dary a sílu. Jelikož to nemohou udělat přímo, dělají to přes Našeptávače. Ti jsou v podstatě prostředníky mezi Armádou a Bohy. Mohou nejen odměňovat, ale i trestat. Našeptávač je herně viditelný pouze pro svoji armádu. Ale jelikož je to zároveň organizátor, může se jej kdokoliv neherně zeptat na upřesnění pravidel atd. Také může kdykoliv potrestat libovolného hráče za porušování pravidel ubráním životů, nebo vyhozením ze hry.

4. Předměty a Artefakty (Armoury)

Na bojišti se zajisté objeví nějaké předměty, ať už půjde o obvazy na zranění, lektvary, brousky na zbraně, nebo mocné magické artefakty prosycené obrovskou silou. Předmět bude jasně označený a bude napsaná jeho funkce. Pokud půjde o předměty na X použití prosíme po použití umístit do krabice ve Vesnici. Efekt předmětů nelze kombinovat/kumulovat s jakoukoliv Schopností ani jiným Předmětem

5. Barvičky a organizace (Colors)

Herní papíry budou barevné, aby bylo poznat o co se jedná. Rozděleno to bude takto:

Questy Vedlejší Questy Stavby  Předměty Oznámení (názvy věcí, vysvětlivky)

Chování

1. Herectví (Roleplay)

Tato bitva se na Roleplaying opravdu přímo zaměřuje. Jde nám především o atmosféru. Víme, že je těžké přestat se chovat jako Hráč, ale jako Postava, přesto doufáme, že se všichni budou snažit co nejvíce.  Každý se bude co nejvíce snažit vtělit se do postavy, kterou hraje. Např : ork mluví jako ork (human diz wey), Skaveni stále něco očichávají, elfové se plíží, atd. Chování dané jednotky jde nejen odhadnout, ale také je popsáno v jejich pravidlech. Na naší akci se Roleplay nebude oceňovat, jako to všude píšou (a nedodržují), u nás se bude trestat pokud to někdo nebude dodržovat. Je zkrátka snaha, aby to byla opravdu Warhammer atmosféra. Odměny budou jen za opravdu dobrý rolepaying, to znamená pokud opravdu dá přednost herectví před výhrou a ziskem.

2. Hierarchie (Army list)

V každé armádě je jasné, kdo je hlavní velitel, kdo ho zastupuje atd. Je důležité, aby se jednotky vždy hlásily více ke svým Hrdinům a Velitelům, např. kostlivci k Upírovy, lesní elfové k Vůdci lesních elfů atd.

3. Kostýmy (Army colors)

Prosíme o snahu vytvořit si kostým, aby bylo aspoň poznat, za co jedete. Hrubý náhled kostýmu máte vždy napsaný v pravidlech dané jednotky. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebo nebudete vědět "co tím básník chtěl říci", nebojte se napsat Orgům (nejlépe pro danou armádu). Obrázků se vždy dá najít dostatečné množství, takže fantazii se meze nekladou.

4. Zbraně (Wargear)

Ještě před začátkem Bitvy budou kontrolovány všechny zbraně. Kontrolování bude opravdu přísné!!! Zbraně musí být nejen krásné a vypilované, ale také DOBŘE obalené a BEZPEČNÉ. To znamená aspoň 1cm molitanu u meče. Okraj štítu zbrousit a obalit aspoň vrstvou kobercovky, aby štít nebyl nebezpečný. Raději si svojí zbraň udělejte dobře, klidně vám je totiž můžeme zakázat používat a to bez udání důvodu.

Hrací plocha a čas

1. Plocha (Table)

Hrací plocha bude před bitvou dobře ukázaná a vysvětlená. Pokud se kdokoliv octne mimo hrací plochu, není považován za Hráče a měl by se okamžitě vrátit. Pokud narazíte na nějaké domorodce, prosíme vás, neubližujte jim.

2. Stavby a Místa (Zones)

Na hrací ploše bude i několik staveb mimo Vesnice, jejich přítomnost je důležitá zejména pro Questy. Pravidla pro ně jsou u nich vždy napsaná. Pokud se žádný váš Quest netýká nějakého místa, nebo proste nevíte co sním. Nedělejte prosím nic. Místa jsou opravdu důležitá pro děj.

3. Zakázané činnosti atd. (Sex, drogs and rock´n´roll)

Po celou dobu akce se chovejte podle pravidel slušného chování a berte ohled na ostatní. Z organizačního důvodu je stanování povoleno jen na Tábořišti. Spaní, stanování a táboření v lese je zakázáno. Po celou dobu akce je zakázáno kouření, kromě míst k tomu vyhrazených (ohniště). Tam můžete kouřit jen v případě, že to okolí nebude vadit. Berte ohled na ostatní a nepodpalte les. Co se týče alkoholu a jiných omamných látek, konzumace alkoholu je povolena pouze v sobotu po bitvě. Kdo nastoupí v sobotu na bitvu opilý nebo pod vlivem omamných látek, nebude do bitvy vpuštěn. Co se týče sobotních oslav, berte to s rezervou, ať jste v neděli schopní odejít do 12:00.

4. Herní čas (Rounds)

Herní doba začne, jakmile bude hotové přihlášení, schvalování zbraní a upřesnění pravidel. Herní doba bude trvat až do Přestávky, která bude zhruba kolem oběda. Tehdy se Hráči mohou najíst a odpočinou si. Je povolen jakýkoliv pohyb po bojišti a volná diskuze. Prosíme jen o to, aby se nevyzrazovalo nic druhé straně a nepokazila se tak atmosféra Akce. Samozřejmě je zakázaná libovolná herní činnost, jako například jednání s CP atd… Po skončení Přestávky se znovu všichni přesunou na své území a Hra pokračuje.

Sranda

Nikdy nezapomínejte, že je to jen hra, a jde nám o to se dobře pobavit.

Hammer

Jaka je nejsilnější arma ve warhammeru?

Wood elves (721 | 9%)
High elves (712 | 8%)
Ogre kingdoms (712 | 8%)
Empire (697 | 8%)
Dwarfs (750 | 9%)
Tomb kings (787 | 9%)
Dark elven (707 | 8%)
Orc and Goblins (706 | 8%)
Bretonnia (758 | 9%)
Chaos (699 | 8%)
Skaven (713 | 8%)
Vampire (688 | 8%)

Za co byste hráli ve warhammeru?

Empire (742 | 8%)
Dwarfs (854 | 10%)
High elves (754 | 8%)
Ogre kingdoms (706 | 8%)
Wood elves (749 | 8%)
Tomb kings (722 | 8%)
Dark elven (761 | 8%)
Bretonnia (757 | 8%)
Orc and Goblins (759 | 8%)
Skaven (780 | 9%)
Vampire (713 | 8%)
Chaos (776 | 9%)

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1208 | 36%)
Ne (1048 | 31%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one